Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) dotyczy użytkowników sklepu internetowego dostępnego pod adresem store.modecom.com (dalej Sklep), którzy ukończyli 16 rok życia (dalej Użytkownicy) i określa kto jest administratorem danych, jakie dane są przetwarzane w ramach funkcjonowania Sklepu, cele przetwarzania oraz prawa osób, których te dane dotyczą. Polityka wchodzi w życie w dniu 27 marca 2019.

Administrator

Administratorami danych osobowych (dalej Administrator) są:

 • MODECOM POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno, o numerze NIP 1231326759, o numerze REGON: 365706668, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000643267,
 • MODECOM SA z siedzibą w Starej Iwicznej, ul. Słoneczna 116A, 05-500 Piaseczno, o numerze NIP 1132115893, o numerze REGON: 014933904, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000323967.

Podmioty te wspólnie ustalają cele i sposoby przetwarzania danych osobowych, zatem na postawie art. 26 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) są one współadministratorami danych osobowych.

Administrator nie przewiduje przetwarzania danych osobowych dzieci poniżej 16. roku życia.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można się skontaktować z Administratorem za pomocą:

 • poczty elektronicznej: dane.osobowe@modecom.eu
 • poczty tradycyjnej, na adres: MODECOM POLSKA Sp. z o.o., ul. Słoneczna 116A, Stara Iwiczna, 05-500 Piaseczno, z dopiskiem „Ochrona danych osobowych”.

Cele przetwarzania

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w ramach następujących zdarzeń:

 • Strona internetowa store.modecom.com:

W ramach utrzymania strony internetowej Administrator może gromadzić dane Użytkowników odwiedzających stronę (z użyciem plików cookies, Local Storage oraz skryptów JavaScript), takich jak adres IP, systemie operacyjnym Użytkownika, używanej przeglądarce internetowej, rozdzielczości ekranu, modelu urządzenia mobilnego oraz innych danych dotyczących oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta Użytkownik. Dane przetwarzane są w sposób automatyczny i podlegają profilowaniu, nie ma ono jednak wpływu na korzystanie przez Użytkownika z tej strony internetowej i nie ponosi za sobą żadnych konsekwencji wobec Użytkownika.

Dane gromadzone przez Administratora przetwarzane są wyłącznie do celów statystycznych i przechowywane są przez okres 50 miesięcy od daty ostatnich odwiedzin strony. Dane mogą zostać przekazane do podmiotów świadczących usługi dla Administratora, w szczególności usługi hostingowe oraz monitorowania ruchu na stronie internetowej.

Użytkownik może samodzielnie ograniczyć udostępnianie tych danych poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Może to jednak utrudnić korzystanie ze strony, ponieważ niektóre jej funkcjonalności wymagają do działania obsługi wymienionych wcześniej technologii.

 • Konto Użytkownika:

W ramach działania Sklepu Użytkownik może utworzyć swoje konto, w którym znajdują się dane osobowe Użytkownika oraz historia zamówień. Dane osobowe są podawane przez Użytkownika dobrowolnie i są przechowywane do momentu usunięcia konta przez Użytkownika.

 • Realizacja zamówień:

W celu zrealizowania zamówień dokonanych przez Użytkownika za pośrednictwem Sklepu, Administrator gromadzi następujące dane osobowe:

 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail i numer telefonu,
 • adres zamieszkania,
 • adres korespondencyjny.

Podstawą prawną przetwarzania jest umowa zakupu towaru zawierana w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia w Sklepie. Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia umowy zakupu towaru i zrealizowania zamówienia. Dane osobowe przechowywane są w tym przypadku maksymalnie przez okres 5 lat.

 • Przekazywanie informacji marketingowych:

Na podstawie odrębnej zgody Użytkownika Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu dostarczania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Użytkownik może wycofać zgodę w dowolnym momencie w sposób określony w korespondencji lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem.

Podstawą prawną przetwarzania jest dobrowolna zgoda udzielona przez Użytkownika. Dane osobowe przechowywane są do czasu wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Dane osobowe przekazywane są do podmiotów trzecich w celu realizacji zamówień. W szczególności mogą to być następujący odbiorcy:

 • instytucje finansowe realizujące płatności,
 • firmy kurierskie,
 • firmy odpowiadające za wysyłkę towarów z magazynu,
 • kancelarie prawne i firmy windykacyjne działające z upoważnienia Administratora.

Powierzanie przetwarzania danych

Niektóre informacje mogą być powierzane podmiotom trzecim, świadczącym wobec Administratora usługi w zakresie utrzymania infrastruktury informatycznej i systemów informatycznych, hostingu, monitorowania ruchu na stronie internetowej. Przekazanie danych odbywa się na mocy umów powierzenia przetwarzania danych, podpisanych z tymi podmiotami, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, poufności i minimalizacji.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Administratora, ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z wyjątkiem sytuacji, w których Administrator ma obowiązek przechowywania tych danych, wynikający z przepisów prawa.

Ponadto, Administrator może przekazać dane do podmiotu wskazanego przez osobę, której dane dotyczą, na jej żądanie.

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, ma prawo do cofnięcia zgody, bez wpływu na przetwarzanie, którego już dokonano.

Stosowanie plików „cookies”

Na stronach i w serwisach należących do Administratora używane są pliki cookies oraz wykorzystywane są inne narzędzia, takie jak Local Storage i Session Storage, pozwalające na zidentyfikowanie powracającego użytkownika, wysłanie zapytania oraz przyspieszenie działania stron. Są one zapisywane na urządzeniu Użytkownika w czasie przeglądania tych stron.

Informacje mogą być zapisywane zarówno przez Administratora (first-party cookies), jak również przez podmioty trzecie, świadczące usługi dla Administratora (third-party cookies).

Pliki cookies oraz inne narzędzia wykorzystywane są w celu umożliwienia wysłania zapytania, utrzymania sesji oraz monitorowania odwiedzin stron internetowych.

Użytkownik może w dowolnej chwili wyłączyć obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Wyłączenie ich obsługi może utrudnić lub uniemożliwić realizację celów przetwarzania danych przez Administratora, a tym samym może uniemożliwić realizację usług lub zobowiązań wobec Użytkownika.

Bezpieczeństwo

Administrator dokłada wszelkich starań oraz wykorzystuje niezbędne środki techniczne, aby dane Użytkowników były przetwarzane w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz poufność informacji.

Wszelkie przypadki naruszenia zasad bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem danych osobowych powinny zostać niezwłocznie zgłoszone Administratorowi.